Przejdź do strony głównej

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatnosci określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.teatrmaska.pl, prowadzonego przez Teatr "Maska" w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 02

 

1. Podstawa do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiążku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Słowniczek

Administrator- Teatr "Maska" w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Serwis- oznacza strone internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie teatrmaska.pl

Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za posrednictwem którego Uzytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.

Użytkownik- oznacza podmiot na rzecz którego zgodnie z Reulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta moze być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób?

Użytkownik- Pan/Pani udziela nam informacje o sobie wypełniając formularze na naszej stronie internetowej: Kupując bilet, kupując voucher

Zakup biletu

1. W przypadku zakupu biletu na stronie internetowej Uzytkownikpodaje takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon. W treści wiadomości uzytkownik moze zawrzeć również inne dane osobowe.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy sprzedaży biletu, którą Uzytkownik zawiera z Administratorem na podstawie Regulaminu Serwisu

3. Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Gromadzenie danych osobowych opisane powyżej jest dobrowolne, jednakze konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji. Przetwarzamy je wyłącznie w zakresie wymaganym dla celu realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku zmiany wydarzeń organizowanych przez Teatr "Maska" w Rzeszowie np. odwołania spektaklu, amiany godziny poinformujemy Pana/Panią o takim zdarzeniu.

5. Adres IP, pliki cookies

Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera, identyfikator sesji. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka). Ciasteczka pozwalają nam rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, podczas samego korzystania z serwisu

6 Udostępnianie danych oraz okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależnosci od uzgodnień umownych i okoliczności albo działają na rzecz Administratora w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Administrator korzysta z dostawców, którzy wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:

Dostawcy usług technologicznych oraz dostawcy zewnętrznych systemów sprzedaży biletów

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polscei w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator ma prawo, atakze ustawowy obowiązek do przekazaia wybranych bądź wszystkich informacji dotyczacych Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bąź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie informacji na podstawie przepisów prawa polskiego.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

- gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane sosobowe Uzytkownika przetważane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia rosszczeń.

- gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Uzytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbedne do wykonania iumowy, a po tym czasie przez okres odpowiadajacy okresowi  przedawnienia roszczeń

7. Prawo do ochrony danych osobowych

Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujacych Panu/Pani praw. Pan/Pani może skorzystać z prawa dostępu, poprawy i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres teatrmaska@teatrmaska.pl